aikidopolska.pl

Elementarz Aikido Metodyka nauczania dzieci 

 

jest adresowany głównie do ludzi aktywnie spędzających czas wolny, pasjonatów sztuk walki oraz instruktorów i osób angażujących się w nauczanie dzieci. Koncepcją książki jest nie tylko przedstawienie metod kształtowania umiejętności samoobrony i sprawności ciała, ale również fundamentalnego ukazania aikido w tzw. kihon.

Elementarz Aikido… zawiera zestawy ćwiczeń ruchowych: od klasycznych zabaw, poprzez gimnastykę do form ruchu typowych dla zajęć aikido. Skrupulatnie przedstawiono elementy, z których składa się ta sztuka walki. Ćwiczenia uwzględniają rozwój ontogenetyczny, przez co dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci. Niniejsza książka zawiera również wiele osobistych przemyśleń, informacji i wskazówek. Jako jedyna w Polsce publikacja stworzona została dla przedstawienia aikido od strony organizacji i metodyki zajęć dla dzieci. Elementarz Aikido. Metodyka nauczania dzieci jest bardzo bogatą publikacją, zawiera ponad 630 stron i ponad 300 ilustracji.

Praca włożona w publikację (9 lat) i strona merytoryczna książki jest w pełni oparta o wiedzę z zakresu ogólnej kultury fizycznej i wychowania fizycznego. Będąc nauczycielem wychowania fizycznego starałem się ująć moje dzieło w kategoriach masowej kultury fizycznej i z zachowaniem dostępności dla przeciętnego czytelnika.

 

cena – 59 zł

szczegóły na: aikido-ksiazka.pl